JM Hot News - шаблон joomla Окна

TV Online Cloud Stream Solution

TV Online Cloud Stream Solutionทีวี ออนไลน์ Cloud Stream

รูปแบบของการให้บริการรายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย Cloud  Stream ในธุรกิจต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในความหมายของการให้บริการ รายการโทรทัศน์ Cloud  Stream Solution โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี้คือ
1. การให้บริการช่องรายการสด หรือ Live Channel
- การนำช่องรายการมาให้บริการในระบบในรูปแบบของ Multi bitrate รองรับหลากหลายอุปกรณ์ ด้วยคุณภาพขนาดหน้าจอ และบิทเรทที่ต่างกัน
2. บริการรายการออนดีมานด์ หรือ รายการวีโอดี VOD
- ปริมาณพื้นที่สำหรับจัดเก็บรายการวีดีโออนดีมานด์ ประเภทหลายเสียง พร้อม Subtitle หรือพร้อมสำหรับการให้บริการในรูปแบบของรายการที่เป็น คาราโอเกะออนดีมานด์ (KARAOKE)
3. ระบบบริหารจัดการ
- จัดการ Package ช่องรายการ
- อุปกรณ์ที่สามารถรับชมได้ปลายทาง กล่อง IPSTB, PC/Mobile
- ระยะเวลา หรือ รูปแบบการชำระเงินที่เลือกใช้บริการ
- Username /Password สำหรับเลือกใช้บริการ
- เลือกและกำหนดพื้นที่ หรือภูมิภาคสำหรับประเทศที่อนุญาต และไม่อนุญาตให้บริการ
4. ระบบกระจายสัญญาณรายการวีดีโอ เพื่อให้รองรับจำนวนผู้รับชมได้ ในปริมาณที่สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ อย่างไม่จำกัด
5. การเก็บสถิติการรับชม และสร้างรายงานการรับชม ในรูปแบบรายเดือน หรือแยกรายการตามวีดีโอ
6. การจัดเก็บตารางการออกอากาศ และกำหนดรายการที่บันทึกไว้เพื่อให้รับชมได้ย้อนหลังในรูปแบบของ Catch up Video
News update social facebook fanpage 

loading...