JM Hot News - шаблон joomla Окна

Live Channel Campus IPTV Training โทรเลย 08 5811 5039

Live Channel Campus IPTV / Class room Online / Smart Classroom /  Campus IP Television (IPTV)
การผลิตสื่อเพื่อการสอน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสดใหม่อยู่เสมอเพื่อให้นักเรียน และผู้ศึกษาได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ ดังนั้น ในการสอนทุกครั้งอาจารย์ผู้สอนจึงได้ทำการเตรียมการสอนอย่างดี โดยใช้สื่อประเภทต่างๆในห้องเรียนเพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


ดังนั้นเพื่อการสอนนั้นสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ในห้องเรียน Online ได้นั้น เราจึงจัดเตรียมอุปกรณ์และระบบเพื่อใช้บันทึกการสอน และนำมาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน Online และทำให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้หลายครั้ง เกิดผลดีโดยตรงกับนักเรียนและอาจารย์ด้วย

นอกจากนี้การนำระบบเรียน Online มาใช้แล้วนั้น มหาวิทยาลัยและสถานศึกษา สามารถขยายขอบเขตการเรียน ให้ออกไปยังทั่วทั้งประเทศโดยใช้ Internet เป็นสื่อกลาง ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนผ่านอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆอาธิ Tablet หรือ Smart Phone เป็นต้น

สามารถใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการให้บริการช่องรายการเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้บุคลกรภายในและภายนอกได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย ให้กับทางสถาบัน และ สามารถนำไปใช้สร้างเสริมทักษะในการผลิตรายการ การออกอากาศ โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์หรือใช้เป็นสื่อการสอนให้กับคณะสื่อสารมวลชน หรือคณะอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกประสบการณ์จริงได้ด้วย

และความเป็นที่สุดของสถานศึกษา จำเป็นต้องงสามารถสร้างหลักสูตรปริญญา ออนไลน์ หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างวิชา และหลักสูตร เพื่อเก็บประมวลผลผู้เรียน เป็นช่วงเวลา พร้อมรับรองผลการเรียน Online ได้ ทำลายขีดจำกัดด้านเวลาและทำให้การศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

Live Channel Campus IPTV / Class room Online / Smart Classroom / Campus IP Television (IPTV)/บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ | Streaming Training | รับถ่ายทอดสดผ่านมือถือ | รับทำ Satellite To Flash Streaming | รับวางระบบ Broadband TV Solution | รับทำ Internet TV | ถ่ายทอดดาวเทียมออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ |วิทยุออนไลน์ |รายการทีวีออนไลน์, Digital TV | HDvdo streaming | tv streaming | webcam streaming | tvonline | tv streaming online | media vdo | media streaming ถ่ายทอดสดออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | บริการทีวีออนไลน์ | ถ่ายทอดผ่านเน็ต | ทีวีบนเว็บ | เคเบิ้ลทีวีออนไลน์

บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) โทรเลย 085 811 5039

 บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Live Streaming) สำหรับงานอีเว้นท์ งานประชุม ที่ต้องการเปิดช่องทางการเข้าถึงงานโดยผ่านการรับชมทางหน้าเว็บไซต์ มือถือ หรือ อุปกรณ์ Tablet ทีมงาน MandALive Stream เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดสด,ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลระบบ IT และ ด้านการพัฒนาระบบ Video Streaming ที่ดีที่สุดของเมืองไทย ที่ร่วมทีมกันเปิด ให้บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง Internet โดยทีมงาน

MandA Live Stream เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ต้องการถ่ายทอดสดงานต่างๆ ให้คนทั่วโลกได้รับชม

Media Solution บริการเผยแพร่สื่อมีเดียต่าง ๆ ทั้งภาพ และเสียง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
Live & Full Production บริการถ่ายทอดสดออนไลน์พร้อมทีมงาน Production ระดับมืออาชีพพร้อมให้บริการ

Web Design & Development บริการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ สนองความต้องการถ่ายทอดสดออนไลน์ของคุณ

Streaming Server บริการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดออนไลน์ และให้บริการเครื่องเซิฟเวอร์

บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ | Streaming Training | รับถ่ายทอดสดผ่านมือถือ | รับทำ Satellite To Flash Streaming | รับวางระบบ Broadband TV Solution | รับทำ Internet TV | ถ่ายทอดดาวเทียมออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ |วิทยุออนไลน์ |รายการทีวีออนไลน์, Digital TV | HDvdo streaming | tv streaming | webcam streaming | tvonline | tv streaming online | media vdo | media streaming ถ่ายทอดสดออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | บริการทีวีออนไลน์ | ถ่ายทอดผ่านเน็ต | ทีวีบนเว็บ | เคเบิ้ลทีวีออนไลน์

Live Stream Seminar โทร 085 811 5039

Your seminar, concert, product launch, or grand opening can be streamed live to the world.  Your end users can watch on their computer, phone, or tablet.  

Live Stream Seminar | Streaming Training | รับถ่ายทอดสดผ่านมือถือ | รับทำ Satellite To Flash Streaming | รับวางระบบ Broadband TV Solution | รับทำ Internet TV | ถ่ายทอดดาวเทียมออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ |วิทยุออนไลน์ |รายการทีวีออนไลน์, Digital TV | HDvdo streaming | tv streaming | webcam streaming | tvonline | tv streaming online | media vdo | media streaming ถ่ายทอดสดออนไลน์ | ทีวีออนไลน์ | บริการทีวีออนไลน์ | ถ่ายทอดผ่านเน็ต | ทีวีบนเว็บ | เคเบิ้ลทีวีออนไลน์

Business News

loading...
loading...